Instrumenterne

Moria

 

Instrumenterne

 

Her på siden kan du se et lille udpluk af vores instrumenter. Instrumenterne er kopier af instrumenter, man har kendskab til, blev brugt i middelalderen.

 

Vores instrumenter kommer fra forskellige nationaliteter: Danmark, Sverige, Tyskland, Spanien, Ungarn, Makedonien og Arabien. Fælles for dem alle er, at de har været i brug mellem 1300 og 1500 tallet.

 

En del af instrumenterne er bygget af Musikeren Måne.

Mittelaltersack

Denne type sækkepibe kommer fra Tyskland og er brugt af mange middelalder musikgrupper. Instrumentet har en forholdsvis kraftig lyd. Dette instrument er bygget af Klaus Stecker.

 

Sækkepiber generelt er ældgamle instrumenter. Lignende "reed instrumenter" blev brugt i Egypten og Østen for ca. 4.500 år siden, men præcist hvor og hvornår instrumentet blev opfundet, er der ingen der ved.

 

Selve sækken bidrager til, at musikeren/piperen kan spille kontinuerligt.

 

Sækkepiber findes i utroligt mange udformninger, i mange forskellige lande.

Falsterpiben

Det originale instrument blev fundet under udgravningen af et skibsværft, ved Fribrødre Å på Falster. Den er dateret til slutningen af 1000 årene.

instrumentet kan nærmest betegnes som en Hornpipe elle meget tidlig klarinettype.

 

Der er fundet lignende piber i York, Lund og i Frisien.

Dette instrument er bygget af musikeren Måne

Falstersækkepiben

Det ovenfor nævnte instrument, kunne måske have set anderledes ud oprindeligt. For eksempel kunne Falsterpiben have været chanteren/spillepiben til en sækkepibe.

Falstersækkepiben, der er bygget af en fårekrop, hyldebærtræ og kohorn, er konstrueret og bygget af musikeren Måne

Fløjter og fløjtelignende instrumenter

Gruppen moria spiller på blandt andet på de fløjter, du ser på billedet her.

 

Trehuls-fløjten:

Fløjten har kun tre huller, men da det er en overblæsningsfløjte har den alligevel mange toner. Instrumemtet stammer oprindeligt fra Spanien, hvor det stadigvæk bruges.

 

Benfløjten:

Også kaldet Kernespaltefløjten. Der er fundet adskellige af dem i Danmark. Det er formentligt et af menneskehedens ældste instrumenter. Der er fundet fragmenter, der er over 40.000 år gamle.

 

Gemsehorn:

Instrumentet spilles på samme måde som andre fløjter. Denne type instrument er lavet af et helt kohorn.

Hümmelchen

Også kaldet "German Smallpipe"

Denne model er stemt i C og har en blød og meget behagelig tone og volume.

 

Det er et tysk instrument, som beskrives af Michael Praetorius i værket Syntagma Musicum, som blev udgivet mellem 1614 og 1620.

 

Dette instrument er bygget af Steffen Fischer.

Platerspiel

Dette usædvanlige instrument ses ikke mange steder nu om dage. Instrumentet er afbilledet i Martin Gerbert´s manuskript fra det 13 århundrede, som opbevares på klostret St. Blaise.

 

Det er en simpel form for sækkepibe, hvor luften blæses ind gennem et kort mundstykke og videre ind i den lille sæk. Sækken fungerer som luftreservoir, så man kan spille kontinuerligt.

Vi har også lignende instrumenter, hvor der er påsat en drone.

Dette instrument er bygget af musikeren Måne

Drejelire

Dette instrument ses tit på billedfriser i kirker og klostre. De tidligste afbilledinger er fra omkring år 1000 og findes i Spanien.

 

Instrumentet, der er et borduninstrument, kan nærmest kaldes en mekanisk violin.

Det virker ved, at når der drejes på håndtaget er der et hjul der fungerer som violinbue, der sætter strengene i vibration. Der spilles forskellige toner ved at betjene de sorte og lyse knapper.

Rytmeinstrumenter

Her ses et et par at Morias rytmeinstrumenter. Vi har forskellige typer trommer og bjælder, der bruges til akkompagnement af vores andre instrumenter.

Kontakt: gruppen.moria@gmail.com

Lige så længe mennesket har eksisteret, har der eksisteret en musikkultur.

 

Musikkulturen i middelalderen har været meget mere nuanceret og mangfoldig end man lige skulle tro.

 

Med vores instrumenter og musik giver vi publikum et lille indblik i, hvordan denne musikkultur kunne have været.